Richtwaarde Verlichtingsnormen

Om enig inzicht te krijgen hoe groot de verlichtingssterkte ongeveer dient te zijn, geeft bijgaande tabel een indicatie welke verlichtingssterkten voor de diverse werkzaamheden en ruimten gelden.

Richtwaarde Verlichtingsnormen (PDF)